Chiellini del negativ pas tamponit të fundit, gati që ndaj Romës