Nicole Confortin, bikini në shkurt është një sukses në rrjetet sociale